• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Національно - патріотичне виховання юного покоління

/Files/images/завантаження (1).jpgТворчий проект

«Організація системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Баришівського району»

Баришівщина! Край хліборобської слави, літературної величі і краси…

Актуальність проекту

2013/2014 навчальний рік став особливим в контексті суспільно-політичної ситуації, що відбувається в Україні: рік святкування 200 – річчя великого Кобзаря, рік трагічних подій на Майдані та Революції Гідності, рік військового протистояння на Сході країни, рік усвідомлення, що Україна - Європейська держава, а українці - нація волелюбна та свідома. Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій. Відповідно до завдань, що постали перед країною, необхідно переглянути практику виховної роботи підростаючого покоління. У цей складний в історії нашої держави період дуже важливо формувати розуміння необхідності зберегти територіальну цілісність України, зберегти історико-культурні традиції народу, знання героїчного минулого, що стане основою патріотичного виховання учнівської молоді.

Провідною ідеєю проекту «Організація системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Баришівського району» (далі – Проект) є творчий пошук ефективних форм освітньо-виховної роботи загальноосвітніх, позашкільних закладів району щодо відродження національних традицій, української культури, звичаїв народу, формування у дітей та молоді патріотизму і національної гідності, враховуючи вікові й психологічні особливості дітей, запровадження різнопланових заходів з метою прославлення участі наших земляків-добровольців у антитерористичній операції на Сході, діяльність волонтерів, ініціативних жителів Баришівщини, які підтримують Українську армію, приймають у себе родини вимушених переселенців.

Основні поняття

Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

Патріот – той, хто любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

Виховна робота – система заходів щодо впливу на свідомість, світогляд, волю і почуття молоді з метою формування у кожного з них моральних якостей особистості, готової свідомо виконувати службові обов’язки; розвитку у колективах загальної зацікавленості щодо підвищення рівня і якості вирішення завдань за призначенням.

Мета та завдання

Метою Проекту є активізація діяльності з виховання у дітей, учнівської молоді почуття патріотизму, посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і професійних якостей.

Основними завданнями Проекту є:

формування високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу;

виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;

виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства, освіченості, формуванню національної свідомості, належності до рідної землі;

формування в учнівської молоді відданості та вірності українському народові, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості;

виховання у дітей почуття гордості за свою державу, прагнення стати повноцінним її громадянином;

забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;

формування національної свідомості і людської гідності, толерантного ставлення до інших націй, культур і традицій;

формування здорового способу життя, прагнення до фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві.

Нормативно-правова база

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344;

Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49 (зі змінами);

Указ Президента України від 19 жовтня 2012 № 604 «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 року № 360 «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років»;

Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України від 21 жовтня 2013 року №1453/716/997 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Програми на 2013-2015 роки»;

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

Доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09.12.2013 № 148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області;

Наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 13.12.2013 № 405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах області».

Наказ управління освіти, молоді та спорту Бар вишівської РДА від 24.12.2013 № 367 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах району».

Розробники Проекту: Управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА, районний методичний кабінет Баришівської районної ради, центр позашкільної роботи «Мрія», дитяча юнацька спортивна школа, загальноосвітні навчальні заклади району.

Учасники Проекту: педагоги,діти, учнівська молодь загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів Баришівського району, районна рада учнівського самоврядування «Альянс», батьківська громадськість, органи місцевого самоврядування, громадські організації, засоби масової інформації.

Термін реалізації Проекту: 2014-2015 роки

Характеристика Проекту:

за кінцевим результатом: освітньо-виховний;

за кількістю учасників: масовий;

ü за тривалістю: короткотривалий;

Термін реалізації проекту: вересень 2014 року – серпень 2015 року

Етапи реалізації проекту:

мотиваційний етап (вересень 2014року):

обґрунтування ідеї та вироблення мети;

створення координаційної ради Проекту;

залучення до роботи в координаційній раді представників організацій, установ, громадських організацій;

формування громадської думки

організаційно-підготовчий етап (жовтень 2014року)

розроблення Проекту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

проведення організаційних заходів щодо реалізації Проекту;

визначення ресурсів (матеріально-технічних, фінансових та кадрових) для забезпечення реалізації Проекту

функціонування (жовтень 2014 -травень 2015року)

організація та проведення для педагогів – виховників заходів міжкурсового періоду;

вивчення, апробація та впровадження в практику ППД, наукових ідей, нових освітніх технологій навчання та патріотичного виховання учнів;

організація роботи музеїв та музейних кімнат в закладах освіти району;

організація роботи гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів району;

створення районних інформаційних банків даних про: перспективний педагогічний досвід навчальних закладів щодо організації ефективної роботи патріотичного спрямування;

проведення майстер-класів, семінарів-практикумів, круглих столів для керівників гуртків військово-патріотичного напряму;

робота та співробітництво навчальних закладів району з соціальними інститутами, громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління, військовими комісаріатами, військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді;

організація та проведення заходів для учнівської молоді щодо формування національної свідомості, відданості та вірності українському народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності

висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми, учнівською молоддю в засобах масової інформації, на сайтах навчальних закладів, управління освітою, молоді та спорту, районного методичного кабінету, ЦПР «Мрія», ДЮСШ;

психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності навчальних закладів.

підсумково-аналітичний (травень - серпень 2015 року)

підведення підсумків роботи з реалізації Проекту;

проведення районної національно – патріотичної конференції за участю учасників Проекту;

узагальнення та оформлення матеріалів із реалізації Проекту, презентація результатів проектної діяльності, висвітлення місцевого досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації.

Відповідальнізареалізацію проекту:

О.В.Загорулько – завідуюча РМК,

А.В.Гаращенко - методист з виховної роботи РМК;

Л.В.Анучина - заступник директора з навчально-виховної роботи ЦПР "Мрія".

Джерела фінансування проекту

Фінансове забезпечення заходів Проекту здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не заборонених законодавством, передбачених відповідним розпорядникам коштів на зазначені в галузі освіти заходи.

Реалізація Проекту дасть змогу:

посилити виховну роботу щодо формування у дітей та учнівської молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського народу;

сформувати у молодого покоління поваги до рідного краю, його традицій та культури;

підвищити професіоналізм педагогів району з питань патріотичного виховання;

удосконалювати методи та засоби організації виховної роботи;

посилити формування у підлітковому середовищі ідеалів та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості;

забезпечити злагоджені дії управління освіти, молоді та спорту, освітніх установ, органів місцевого самоврядування, громадських організацій району, місцевих засобів масової інформації та веб-сайтів щодо здійснення системних заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді.

Наказ управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА від 10.11.2014 №268 "Про затвердження проекту «Організація системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді Баришівського району» та План заходів щодо вдосконалення системи національно – патріотичного виховання на 2014/2015 навчальний рік (Додається у вкладеннях)
Кiлькiсть переглядiв: 790