Бібліографічний опис та анотації матеріалів педагогічних працівників Баришівського району до каталогу Шостої Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2015»

1. Сомова Н.С. Дидактичні ігри на уроках математики в 1 класі: навчально-методичний посібник /Н.С. Сомова – Баришівка:РМК. - 2013 - 36 с.

Представлено розробки уроків з математики для учнів 1 класу. Містить різноманітні ігри для використання на уроках математики, які сприяють розвитку творчих здібностей в учнів початкових класів, творчої уяви, уміння аналізувати, порівнювати, робити висновки, вільно висловлювати власні думки. Адресовано вчителям початкових класів, вихователям дошкільних навчальних закладів.

2. Летяк В.Г. Традиційні та народознавчі свята у школі І ступеня: посібник /В.Г.Летяк – Баришівка:РМК. - 2012 - 203 с. Представлено збірку сценаріїв з двох розділів: перший розділ посібника «Традиційні шкільні свята, який містить сценарії традиційних шкільних свят»; другий – «Народознавчі свята». Використання даного посібника у виховному процесі сприятиме повноцінному розвитку особистості молодшого школяра, задоволенню його потреб і запитів, формуванню творчої індивідуальності учня. Адресовано вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня, педагогам-організаторам.

3. Шмерига І.В. Традиційні свята та уроки до Дня знань у школі І ступеня: посібник/І.В. Шмерига – Баришівка:РМК. – 2012 - 118 с.

Представлено посібник з двох розділів: перший розділ посібника «Традиційні шкільні свята; містить сценарій традиційних шкільних свят, в основу змісту яких покладено красу святкової обрядовості, образну виразну річ, пісні, ігри, конкурси, розваги. У другому розділі запропоновано серію авторських уроків до Дня Знань». Використання посібника у виховному процесі сприятиме повноцінному розвитку особистості молодшого школяра, задоволенню його потреб і запитів, формуванню творчої індивідуальності учня. Адресовано вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня, педагогам-організаторам.

4. Кобенок Н. Б. Фізика. Тестові завдання. 8 клас: збірник/Н.Б.Кобенок- Баришівка:РМК. - 2010 – 23 с. Збірник тестових завдань для тематичного контролю навчальних досягнень учнів за курсом фізики 8 класу. Завдання складені відповідно до чинної програми та підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Адресовано вчителям фізики та учням.

5. Клименко Л.О. Виготовлення об’ємних іграшок із природних матеріалів: програма гуртка для учнів 5 – 6 класів /Л.О.Клименко - Баришівка:РМК. - 2012 – 8с.

Програма гуртка «Умілі руки» розрахована для учнів 5-6 класів. Вона передбачає вироблення практичних вмінь та навичок роботи з природним матеріалом, формування творчих здібностей дітей, естетичної культури підростаючого покоління, а також збереження автентичної культурної спадщини українського народу. Програма адресована керівникам гуртків, творчих об’єднань художньо – естетичного напряму.

6. Місюра С. В. Геометрія. Чотирикутники. 8 клас: мультимедійний посібник/С.В.Місюра - Баришівка:РМК. – 2011 – 47 с. Мультемедійний посібник сприяє оновленню змісту шкільної математичної освіти, методики її навчання, розвитку інноваційних педагогічних технологій, що зацікавлює учнів і викликає їх пізнавальну активність. Посібник адресований вчителям математики та учням 8 – 9 класів.

7. Котвицька Л. І. Водні ресурси Баришівщини: посібник/Л.І.Котвицька - Баришівка:РМК. – 2011 – 32 с.

Посібник містить теоретичний матеріал до програми факультативного курсу «Водні ресурси Баришівщини». У посібнику подано методичний апарат у вигляді творчих завдань, загадок, сторінок для допитливих, практичних завдань, що сприятимуть розвитку знань учнів з географії рідного краю, розширенню їх кругозору, формуванню практичних вмінь і навичок з оцінки стану водних ресурсів. Адресовано вчителям географії, Київщинознавства, всім хто цікавиться географією рідного краю.

8. Костенко В.Г. Визначні дати в історії України (хронологічна таблиця): довідник/В.Г.Костенко - Баришівка:РМК. – 2011 – 57 с. Довідник містить хронологічні дати від появи первісних людей на Землі до дати виборів президента України 2010 року. Він стане у пригоді старшокласникам при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. Адресовано вчителям історії та учням.

9. Ярмольчик О.М. Формування здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу: матеріали з досвіду роботи/О.М.Ярмольчик - Баришівка:РМК. – 2013 – 80 с. Представлений практичний матеріал, що розкриває тему формування здорового способу життя школярів у навчально-виховному процесі. Описаний досвід роботи з даної проблеми. Запропоновано авторські розробки виховних справ для учнів старшого шкільного віку. Адресовано заступникам директорів загальноосвітніх закладів з виховної роботи, класним керівникам 1-11 класів, педагогам-організаторам.

10. Загорулько О.В. Проектний підхід у системі виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів: науково-методичний посібник/О.В.Загорулько Баришівка:РМК. – 2013 – 88 с. У роботі обґрунтовується об’єктивна необхідність проектного підходу у системі виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу як умови і засобу забезпечення особистісно-розвивального підходу у вихованні підростаючого покоління. Визначається сутність, місце, роль, принципи та об’єкти педагогічного проектування, особливості проектування і організації виховного процесу в сільських загальноосвітній школі. Доведена ефективність виховного процесу, що здійснюється за заздалегідь розробленим проектом. Адресовано заступникам директорів загальноосвітніх закладів з виховної роботи, класним керівникам 1-11 класів, педагогам-організаторам.

11. Петренко О.П. Вчимося бути громадянами:програма виховної роботи з учнями 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів/ О.П.Петренко - Баришівка:РМК. – 2012 - 28 с. Вміщено програму, що передбачає виховання в учнів громадянської позиції на засадах людиноцентризму та науковості. Програма підпорядкована національній програмі виховання «Основні орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів України». В додатках до програми розроблено тренінгові заняття, годину спілкування та сценарій батьківських зборів. Адресовано класним керівникам, заступникам з виховної роботи, педагогам – організаторам.

12. Максименко Н.М. Адаптована програма із ознайомлення з навколишнім Будь здоровим, малюнок! Для дітей різновікової дошкільної групи/ Н.М.Максименко - Баришівка:РМК. – 2012 - 22 с.

Вміщено програму, що передбачає виховання та формування практичних вмінь та навичок здорового способу життя у дітей дошкільних навчальних закладів. Знайомить їх із основними чинниками здоров’я, елементарними правилами особистої гігієни та безпечної поведінки. Адресована вихователям дошкільних навчальних закладів.

Каталог ППД

Кращі досвіди роботи педагогічних працівників можна переглянути в кінці сторінки

Гуманітарні науки

1. Божко Катерина Петрівна

Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2011 р.

Тема: Використання сучасних технологій у процесі вивчення української мови та літератури.

2.Божко Катерина Петрівна

Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2006 р.

Тема: Підвищення ефективності та якості уроку української мови та літератури, формування творчої особистості учнів.

3.Гаркавенко Наталія Олександрівна

Лукашівський НВК 2008 р.

Тема: Тематичні контрольні роботи з української літератури в 9-11 класах.

4.Дудка Ганна Іванівна

Коржівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2006 р.

Тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час

5.Івасенко Ніна Іванівна

Недрянський НВК 2007 р.

Тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури.

6.Івасенко Ніна Іванівна

Недрянський НВК 2007р.

Тема: Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури та в позаурочний час

7.Лесик Ніна Петрівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 2008р.

Тема: Розвиток зв’язного мовлення на уроках української мови.

8.Окопна Наталія Степанівна

Подільський НВК 2005р.

Тема: Стимулювання творчого розвитку особистості на уроках української мови і літератури.

9.Панасюк Олена Іванівна

Лукашівський НВК 2005р.

Тема: Робота з фразеологізмами при вивченні морфології

10.Пономаренко Клавдія Василівна

Перемозький НВК 2006р.

Тема: Інтерактивне навчання на уроках української мови та літератури.

11.Чередніченко Тамара Анатоліївна

Баришівський НВК 2006р.

Тема: Підвищення грамотності учнів на уроках української мови.

12.Денисенко Галина Гаврилівна

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів 2008р.

Тема: Роль і значення навчального кабінету зарубіжної літератури у процесі вивчення предмета.

13.Дузь Тетяна Василівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Тема: Організація позакласної роботи зі світової літератури з метою активізації пізнавальної і творчої діяльності учнів.

14.Самаєва Руслана Павлівна

Морозівський НВК 2006р.

Тема: Шкільний освітній компонент: сутність, функції,реалізація.

15.Григоренко Наталія Олексіївна

Баришівський НВК 2006р.

Тема: Організація парної та групової роботи на занятті з англійської мови.

16.Дудка Лідія Петрівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Тема: Роль мовленнєвої ситуації та комунікативних вправ у підвищенні інтересу до вивчення іноземної мови.

17.Купрієнко Вікторія Михайлівна

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів 2005р.

Тема: Авторська програма для поглибленого вивчення німецької мови 9 кл.

18.Хазан Вероніка Іллінічна

Баришівський НВК 2005-2006рр.

Тема: Формування комунікативних умінь і навичок учнів у процесі вивчення іноземної иови.

19. Єременко Наталія Максимівна

Морозівський НВК 2010р.

Тема: Правознавство. Інтелектуальні ігри. 9-11класи.

20.Недбайло Віктор Сергійович

Перемозький НВК 2008р.

Тема: Тематичне оцінювання як засіб стимулювання і активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

21.Сергеєва Наталія Володимирівна

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів 2005р.

Тема: Організація самостійної творчої діяльності учнів на уроках історії.

Природничо-математична освіта

1.Дудка Лариса Володимирівна

Морозівський НВК. 2006р.

Тема: Використання нетрадиційних форм і методів навчання в процесі формування основних хімічних понять.

2.Ковальчук Валентина Андріївна

Пилипчанський НВК 2008р.

Тема: Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках хімії та в позаурочний час.

3.Лаховська Ольга В’ячеславівна

Баришівський НВК 2010р.

Тема: Психологічно – дидактичні аспекти уроку узагальнення, як засіб систематизації навчально – пізнавальної діяльності учнів з хімії.

4.Михайленко Ольга В’ячеславівна

Баришівський НВК 2006р.

Тема: Використання інтерактивних технологій навчання на уроках хімії з метою розвитку пізнавальних інтересів, формування в учнів потреби самостійного отримування знань.

5. Плис Ніна Михайлівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 2006р.

Тема: Застосування інтерактивних методів навчання на уроках хімії.

6.Сахно Надія Іванівна

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів 2006р.

Тема: Розвиток здібностей учнів , підвищення престижу інтелекту, формування високоморальної громадської позиції та національної свідомості, готовності до праці.

7.Чумак Ольга Олексіївна

Баришівський НВК 2005р.

Тема: Як розв’язувати розрахункові задачі?

8.Костенко Ганна Василівна

Баришівський НВК 2007р.

Тема: Використання інтерактивних технологій на уроках біології.

9.Левченко Марія Гнатівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

Тема: Мікробіологія з основами вірусології.

10.Маховський Микола Володимирович

Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2007р.

Тема: Формування екологічної самосвідомості та екологічної культури на уроках біології та в позаурочній роботі.

11.Телятник Олександр Федотович

Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2005р.

Тема: Розвиток умінь і навичок самостійного опрацювання навчального матеріалу з біології.

12.Шимко Ольга Михайлівна

Рудницький НВК

Тема: Застосування активних форм і методів роботи у вивченні біології.

13.Ключка Василь Миколайович

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів 2005р.

Тема: Активізація навчального процесу і використання принципу наочності з урахуванням можливостей сучасних технологій.

14.Котвицька Людмила Іванівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 2007р.

Тема: Водні ресурси Баришівщини. Посібник для вчителів та учнів.

15.Короленко Наталія Іванівна

Селичівський НВК 2005р.

Тема: Ігрова діяльність учнів на уроках географії та в позаурочний час.

16.Недбайло Віктор Сергійович

Перемозький НВК 2007р.

Тема: Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл

України» Нарис-опис села Перемога.

17.Бережна Ольга Іванівна

Морозівський НВК 2006р.

Тема: Використання інтерактивних методів навчання на уроках математики.

18.Декрет Світлана Іванівна

Баришівський НВК 2005р.

Тема: Розвиток в учнів інтересу до вивчення математики шляхом особистісно орієнтованого навчання.

19.Івасенко Тетяна Григорівна

Недрянський НВК 2006р.

Тема: Розвиток творчих здібностей та пізнавальної активності учнів на уроках математики.

20.Левченко Наталія Володимирівна

Подільський НВК 2006р.

Тема: Розвиток особистості в процесі навчання математики засобами інтегрованих технологій.

21.Предко Наталія Дмитрівна, Дика Людмила Андріївна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1; Пилипчанський НВК 2006р.

Тема: Вчись, міркуй, перемагай. Посібник для підготовки до математичних олімпіад у 7-8кл.

22.Пророченко Надія Антонівна

Гостролуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 2007р.

Тема: Творчі домашні завдання як засіб формування інтересу до вивчення математики і власної позиції учня.

23.Хобта Любов Іванівна

Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2005р.

Тема: Диференціація навчання і розвиток пізнавальної активності при вивченні математики.

24.Васильєва Валентина Петрівна

Подільський НВК 2005р.

Тема: Нетрадиційні форми роботи на уроках фізики.

25.Дем’яненко Лариса Василівна

Баришівський НВК 2005р.

Тема: Розв’язування практичних і експериментальних задач з фізики 10 кл.

26.Журба Тетяна Василівна

Лукашівський НВК 2005р.

Тема: Групові форми роботи на уроках фізики як один із методів інтерактивного навчання.

27.Яровий Віталій Миколайович

Гостролуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 2008р.

Тема: Методичні рекомендації щодо використання інформаційних технологій а заняттях з фізики.

28.Нянченко Зінаїда Петрівна

Пилипчанський НВК 2008р.

Тема: Організація роботи у НВК щодо збереження, зміцнення та відновлення здоров’я вихованців та педагогів за результатами навчального року.

Дошкільна освіта

1.Будяк Ганна Василівна

ДНЗ «Ялинка» село Коржі .

Тема: Художньо-мовленнєва діяльність у дошкільному закладі.

2.Волкова Тетяна Василівна

ДНЗ «Промінь» смт Баришівка

Тема: Адаптована програма гуртка з екологічного виховання «Юні екологи» для старшої групи.

3.Забіяка Лариса Володимирівна

ДНЗ «Теремок» смт Баришівка 2006 р.

Тема: Математичний віночок. Посібник.

4.Максименко Наталія Миколаївна

Ярешківський НВК –ДНЗ 2010 р.

Тема: Адаптована програма із ознайомлення з навколишнім «Будь здоровим, малюнок!» для дітей різновікової дошкільної групи.

5.Піляшенко Наталія Михайлівна

Лукашівський НВК 2009 р.

Тема: Адаптована програма гуртка з художньої праці «Вишиваночка» для дітей середнього та старшого дошкільного віку.

6.Присяжнюк Ірина Юріївна

ДНЗ «Теремок» смт Баришівка 2009 р.

Тема: Музично-дидактичні ігри для дошкільнят. Посібник.

7.Сікорська Тетяна Іванівна

ДНЗ «Промінь» смт Баришівка. 2006 р.

Тема: Екологічне виховання в дитячому садку.

8.Шпунт Н. А., Забіяка Л.В., Зінченко С.А.

ДНЗ «Теремок» смт Баришівка 2008 р.

Тема: Адаптована програма гуртка з валеології «Здоров’ятко» для ІІ молодшої, середньої та старшої груп ДНЗ.

Початкова освіта

1. Боднар Олександра Митрофанівна , Перепечко Наталія Павлівна

Перемозький НВК 2008р.

Тема: Література для дітей.

2. Бойко Олена Миколаївна

Методичний кабінет відділу освіти Баришівської районної

Державної адміністрації 2008р.

Тема: Використання методів ТРВЗ в процесі трудового навчання молодших школярів.

3. Боровик Тетяна Василівна

Лукашівський НВК 2007р.

Тема: Впровадження технологій кооперованого навчання на уроках у 3 класі .

4.Кутова Алла Олександрівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 2006р.

«Стежина радощів». Післябукварик.

5.Мільчевська Лариса Володимирівна

Рудницький НВК 2007р.

Тема: Формування навичок пошуково-дослідницької роботи на основі народознавчого матеріалу.

6.Остапко Ольга Павлівна

Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 2005р.

Тема: Розвиток творчих здібностей.

7.Собачко Надія Миколаївна

Веселинівське НВО 2008р.

Тема: «Скринька дивослова» Зошит№1. Семантика слів 2 клас.

8.Сорока Любов Сергіївна

Садова ЗОШ І-ІІІ ступенів 2005-2006р.

Тема: Розвиток логічного мислення в учнів початкових класів.

9. Трипольська Віра Олексіївна

Гостролуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів 2010р.

Тема: Дитина і здоров’я. Ліки навколо нас. (Збірка диктантів 1-4кл.)

10.Юркевич Олена Павлівна, Куцоконь Валентина Федорівна

Пилипчанський НВК 2006р.

Збірник диктантів 2-4 клас (Основи здоров’я).

Художньо-естетичне виховання

1.Крячок Микола Григорович

Яблунева ЗОШ І-ІІІ ступенів

Тема: Розвиток творчих здібностей учнів засобами музичного мистецтва.

Виховна робота

1.Борзак Лариса Василівна

Методичний кабінет відділу освіти Баришівської районної Державної адміністрації 2005р.

Тема: Управління виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі.

2.Загорулько Оксана Володимирівна

Методичний кабінет відділу освіти Баришівської районної

Державної адміністрації 2008р.

Тема: Організація системи роботи учнівського самоврядування Баришівщини.

3.Лепеха Тетяна Петрівна

Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 2007р.

Тема: Робота класного керівника з батьківською громадськістю.

4.Півторацька Людмила Степанівна

Веселинівське НВО 2006р.

Тема: Робота з молодими вчителями.

5.Рудницька Василина Василівна

Волошинівський НВК 2007р.

Матеріали учасника обласного етапу Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник-2007».

Система виховної роботи класного керівника з дитячим колективом та батьками.

6.Савченко Наталія Володимирівна

Перемозький НВК 2007р.

Тема: Формування здорового способу життя дітей і підлітків.

Позашкільна освіта

1.Антоненко Наталія Миколаївна

Центр позашкільної роботи «Мрія» 2007р.

Тема: Актуальні проблеми науково-методичної роботи в позашкільному навчальному закладі».

2.Антоненко Наталія Миколаївна

Центр позашкільної роботи «Мрія»2005р.

Тема: Умови розвитку професійних умінь керівника декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва Баришівського Центру позашкільної роботи «Мрія». З досвіду роботи Горобей Людмили Володимирівни.

3.Горобей Людмила Володимирівна

Центр позашкільної роботи «Мрія» 2007р.

Тема: Організація творчої діяльності дітей засобами образотворчого мистецтва.

4.Дідух Тетяна Яківна

Центр позашкільної роботи «Мрія» 2005р.

Тема: Формування творчої особистості засобами декоративно-вжиткового мистецтва.

5.Козачок Людмила Володимирівна

Центр позашкільної роботи «Мрія» 2006р.

Тема: Формування творчої особистості засобами сучасного хореографічного мистецтва.

6.Шабат Анатолій Васильович

Центр позашкільної роботи «Мрія» 2007р.

Тема: Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в гуртках технічної творчості.

Технологічна освіта

1.Федорченко Любов Олексіївна

Баришівський МНВК 2005р.

Тема: Порядок руху, зупинка І стоянка транспортних засобів.

2.Осадчий Володимир Пилипович

Баришівський МНВК 2005р.

Тема: Планування практичного водіння автотранспортних засобів.

Кращі досвіди роботи педагогічних працівників

Кiлькiсть переглядiв: 1164