ПРОТОКОЛ № 1

засідання науково – методичної ради районного методичного кабінету

Баришівської районної ради

від 08.09 2016 року

Членів ради: 12 чол.

Присутні: 10 чол.

Відсутні: Бачинська Є.М., Кутова А.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Аналіз науково-методичної роботи з педагогічними кадрами району за 2015/2016 навчальний рік.

Доповідач: Загорулько О.В.

2. Організація науково-методичної роботи з педагогічними кадрами для забезпечення якісної освіти школярів. Обговорення та затвердження плану роботи РМК на 2016/2017 навчальний рік.

Доповідач: Загорулько О.В.

3. Погодження планів роботи методистів РМК, РМО, ШППД, ШМУ.

Доповідач: методисти РМК

4. Обговорення та затвердження проектів положень про районні конкурси.

Доповідач: Загорулько О.В.

5. Розгляд чинних освітніх програм факультативів, курсів за вибором, гуртків, посібників, навчально-методичних комплексів, що пропонуються для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

Доповідач: методисти РМК

6. Про затвердження перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів та якості загальноосвітньої підготовки учнів.

Доповідач: Загорулько О.В.

7. Про проект Концепції розвитку української школи «Нова школа. Простір освітніх можливостей».

Доповідач: Загорулько О.В.

8. Розгляд матеріалів, які будуть подані на розгляд науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Доповідач: Загорулько О.В., рецензенти

9. Про зміни до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Доповідач: Бойко О.М.

10. Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів у 2016/2017 навчальному році (лист МОН від 17.08.2016 № 1/9-437).

Доповідач: методисти РМК

11. Про організацію дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в ЗНЗ у 2016/2017 н.р.

Доповідач: Предко Н.Д.

І. Слухали: Загорулько Оксану Володимирівну, голову науково – методичної ради РМК, завідувача районного методичного кабінету, яка охарактеризувала роботу методичного кабінету за минулий рік. Вона сказала, що діяльність методичної служби району у 2015/2016 навчальному році регламентувалася законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», наказами та листами Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації, управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської РДА та власним статутом районного методичного кабінету Баришівської районної ради.

Методична робота в закладах освіти району здійснюється відповідно до вимог законодавства України про освіту, наказів Міністерства освіти і науки України, департаменту освіти та науки Київської обласної державної адміністрації, рекомендацій Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, Статутом районного методичного кабінету Баришівської районної ради.

Методична робота з педагогічними працівниками закладів освіти у 2015/2016 навчальному році підпорядкована реалізації IV етапу науково-методичної проблемної теми «Розвиток творчої індивідуальності вчителя, підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу на основі впровадження інноваційних технологій навчання» та реалізації проблемних тем шкіл. У ході вивчення питання виявлено, що у більшості шкіл проблемна тема співзвучна з темою району, розроблені етапи її реалізації, наявні матеріали по роботі над темою (по кожному з етапів), питання роботи над темою розглядались на засіданнях методичної та педагогічної рад.

Методична робота з педагогічними працівниками шкіл регламентується організаційними та підсумковими наказами, що наявні у кожному закладі, Проте характерним недоліком є те, що аналізуючи методичну роботу, вказується також ефективність навчально-виховного процесу, аналізується робота з обдарованими дітьми, участь учнів закладу в різноманітних конкурсах, змаганнях, акціях, не зважаючи на те, що метою здійснення методичної роботи в закладі є підвищення професійної компетентності педагогів.

У більшості закладів освіти району модель методичної роботи з педагогічними кадрами розроблена на діагностичній основі, з урахуванням диференційованого підходу до педагогів та включає в себе індивідуальні, групові та масові форми роботи. Найбільш типовими для шкіл району є шкільні методичні об’єднання, семінари – практикуми, проблемні семінари. У деяких закладах діють творчі групи, динамічні групи, школи молодого вчителя, проводяться педагогічні читання та конференції (Баришівський НВК, Коржівська ЗОШ І – ІІІ ступенів, Семенівська ЗОШ І – ІІІ ступенів, Волошинівський НВК, Яблунева ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пилипчанський НВК, Рудницький НВК). У Баришівському НВК, Гостролуцькому НВК, Морозівському НВК проводять предметно – методичні тижні, декади педмайстерності, у Морозівському НВК проводиться ярмарок педагогічних ідей, у Садовій, Лехнівській ЗОШ І – ІІІ ступенів, Баришівському, Подільському НВК, педагоги залучаються до педагогічних тренінгів, психолого – педагогічних семінарів.

На засіданнях шкільних методичних структур розглядаються актуальні питання теорії і практики навчання і виховання, методики викладання предметів, шляхи упровадження інноваційних педагогічних технологій, здійснюється вивчення та обговорення нормативних документів Міністерства освіти і науки України, рекомендацій Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та районного методичного кабінету. Під час роботи методичних підрозділів учителі відвідують уроки, позаурочні заходи, здійснюють їх аналіз та самоаналіз, застосовують кейс – технології, моделюючи педагогічні ситуації, діляться досвідом своєї педагогічної діяльності.

Продуктивними формами роботи на засіданнях деяких методичних структур є «мозковий штурм», методичні консультації, створення педагогічного проекту, робота в групах, «круглі столи», розв’язування проблемних педагогічних ситуацій, ділові ігри у Баришівському, Морозівському, Паришківському НВК, Коржівській, Семенівській ЗОШ І – ІІІ ступенів

Вимогою сьогодення є створення власних сайтів, блогів, інтернет – сторінок, використання хмарних технологій, де вчителі викладають власні конспекти уроків, сценаріїв позаурочних заходів, цікавих педагогічних знахідок, обмінюються матеріалами з досвіду роботи та систематизують досягнень учителя і його вихованців. Така робота проводиться у Баришівській ЗОШ І – ІІІ ступенів ім. М.Зерова (блог Бойко О.М., Восколович О.С., Юхименко С.А.), Коржівській ЗОШ І – ІІІ ступенів (Азарова С.А., Куценко Н.Г.), Волошинівському НВК (Герасименко О.О.), Селищанському НВК (Коломієць Т.В.,Квасняк С.В.), Перемозькому НВК (Грищук О.М.), Веселинівському НВК (Шостак А.А.), Подільському НВК (Бондар Л.А.), Садовій ЗОШ І – ІІІ ступенів (Шиміна Г.А., Дорош О.В.), Ярешківському НВК (Кобзар А.В.), ЦПР «Мрія» (сайт Гордійчук А.В.), створені інтернет – сторінки в соціальних мережах Коржівської, Лехнівської ЗОШ І- ІІІ ступенів, Гостролуцького НВК, ЦПР «Мрія».

Якісний і кількісний склад працівників районного методичного кабінету.

Методичний кабінет Баришівської районної ради набув статусу юридичної особи в області, що відповідаєчинному законодавству. Із січня 2015 року в зв’язку з оптимізацією методичних кабінетів із штатного розпису районного методичного кабінету було вилучено 2 ставки методиста.

У 2015/2016 навчальному році сталий якісний склад методичних працівників. На сьогодні в методичному кабінеті працюють 8 методичних працівників (5 працівників працюють на повну ставку, 2 працівники працюють на 0,5 ставки, 1 працівник – на 0,25ставки):

спеціаліст вищої категорії - 6 ( 75%),

спеціаліст І категорії – 1 (12,5%),

спеціаліст ІІ категорії – 1 (12,5%),

учитель – методист, керівник гуртка – методист – 3,

старший учитель – 3.

Середній вік методичних працівників РМК становить 40 років.

Завданням методичних працівників є надання якісних та ефективних освітніх послуг педагогічним працівникам та задоволення їхніх потреб та запитів; оптимізація кількості науково-методичних заходів, спрямованих на підготовку педагогічних працівників до модернізації системи освіти та оволодіння технологіями її реалізації, залучення значної кількості педагогічних працівників до проведення таких заходів у докурсовий, міжкурсовий періоди.

Матеріально-технічне забезпечення методичної служби.

У 2015 році матеріально-технічна база методичної служби району не поповнилася . Забезпечення комп’ютерною технікою перебуває на низькому рівні, проте наявний мультимедійний комплекс (ультрабук, мультимедійна дошка, проектор), 1 ноутбук, 2 робочих комп’ютери, що є недостатнім для повноцінного функціонування РМК. Покращилися побутові умови праці працівників методичного кабінету. РМК підключено до мережі Інтернет, створено власний веб – сайт РМК (www.baryshivka-rvo.edukit.kiev.ua).

Збільшилася кількість фахових періодичних видань, які передплачуються протягом останніх двох років для бібліотеки районного методичного кабінету: у І півріччя 2014/2015 здійснено підписку на суму 6 тис 859 грн., у ІІ півріччі підписку здійснено на суму 7 тис.00 грн., у 2015/2016 навчальному році підписка проводилася у І півріччі на суму 5 тисяч 596 грн., у ІІ півріччі на суму 6 тисяч 54 грн.

Науково-методична діяльність РМК.

Колегіальним органом управління методичною роботою в районі є науково - методична рада РМК, зміст роботи якої базувався на Положенні про районну методичну раду. Протягом навчального року проведено 4 засідання методичної ради, на яких розглядалися питання про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами та затвердження структури методичної роботи, розгляд та затвердження річних планів роботи районних методичних об’єднань, творчих груп. Особлива увага приділялась розгляду узагальнених матеріалів із досвіду роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів та творчих вчителів щодо впровадження інноваційних технологій, презентації досвіду роботи вчителів з упровадження тестових технологій у навчально – виховний процес та забезпеченню якісної підготовки учнів до ЗНО, представленню системи роботи навчальних закладів щодо створення умов для реалізації творчого потенціалу вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію та педагогічні звання, оптимального застосування їх досвіду в усіх напрямах методичної роботи та впливу на її результативність.

Відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА від 09.09.2015 року №203 «Про організацію науково-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами району в 2015/2016 навчальному році» та з метою подальшої модернізації та переходу до нового якісного стану діяльності навчальних закладів та підвищення ефективності й результативності науково-методичної роботи з керівниками та педагогічними кадрами району над реалізацією районної методичної проблеми працювало 43методичних формувань, а саме: 18 методичних об’єднань, 3 школи ППД, 2 школи молодого та малодосвідченого педагога, 2 творчі групи, 1 творча пара, 8 постійно діючих семінари, 7 інструктивно-методичних нарад, майстер – клас Заслуженого вчителя України Левченко М.Г. Робота методичних формувань була спрямована на вивчення та запровадження у педагогічну практику ефективного педагогічного досвіду, впровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій, удосконалення навичок вчителів з упровадження тестових технологій у навчально-виховний процес, ознайомлення з нормативними документами, педагогічною та методичною літературою.

Діяльність науково – методичної ради РМК

Протягом навчального року радою розглянуто 19 матеріалів на експертизу. Серед об’єктів експертизи програми гуртків, творчих об’єднань, методичні розробки педагогів-претендентів на присвоєння педагогічних знань, описи досвіду освітян. Районним методичним кабінетом протягом року було підготовлено 16 матеріалів передового педагогічного досвіду вчителів району та представлено на обласній педагогічній виставці «Освіта Київщини», 6 матеріалів пройшли експертизу науково-методичної ради КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» та за результатами науково-методичної експертизи занесені до обласного анотованого каталогу «Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології».

Зріс якісний склад педагогічних працівників навчальних закладів району, які мають педагогічні звання «учитель-методист», «старший учитель», «керівник гуртка - методист». Загальна кількість вчителів в районі 596 з них 131 (22%) мають педагогічні звання.

У 2016 році 2 вчителям присвоєно звання «вчитель - методист», проте звання «Заслужений вчитель України» має лише один вчитель, а звання «Вихователь – методист», «Практичний психолог-методист» не має жоден медпрацівник району.

Професійні і фахові конкурси.

Підвищується рівень професійної майстерності та творчої ініціативи результативності участі педагогів району в районних професійних та фахових конкурсах.

На виконання наказу управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА «Про проведення першого туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» від 02 листопада 2015 року №252, та з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків, у листопаді 2015 року проведено І тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2015» з номінацій «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Історія», «Математика».

Для участі в І турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» до оргкомітету було надіслано 16 матеріалів із 14 навчальних закладів району. Журі конкурсу відзначає системну роботу щодо органі­зації та проведення конкурсу адміністрації Баришівської ЗОШ І – ІІІ ступенів імені М.Зерова(1), Веселинівського НВК(1), Волошинівського НВК(1), Коржівської ЗОШ І – ІІІ ступенів(1), Лехнівської ЗОШ І – ІІІ ступенів(2), Лукашівського НВК(1), Морозівського НВК(1), Перемозького НВК(1), Подільського НВК(1), Рудницькоого НВК(1), Садової ЗОШ І – ІІІ ступенів(2), Селищанського НВК(1), Семенівської ЗОШ І – ІІІ ступенів(1), Ярешківського НВК(1).

Журі районного етапу відмічає динаміку зниження кількості конкурсних матеріалів, що подані до оргкомітету. Не брали участь у конкурсі вчителі 9 навчальних закладів району: Баришівського, Бзівського, Гостролуцького, Недрянського, Паришківського, Пилипчанського, Сезенківського, Селичівського НВК, Яблуневої ЗОШ І – ІІІ ступенів, що свідчить про несистемний підхід у виявлені творчо працюючих вчителів, підготовці учасників та матеріалів учасників районного туру.

Найбільшу кількість представлених матеріалів у номінації «Математика» - 6; кількість представлених матеріалів у номіаціях «Англійська мова» - 5; «Захист Вітчизни» - 4, «Історія» - 1, що свідчить про відсутність фахівців у навчальних закладах, які відповідають вимогам Положення конкурсу.

У конкурсних матеріалах, що надішли до журі районного етапу, педагогічні працівники висвітлюють основні педагогічні ідеї досвіду, представлено оригінальні технології організації навчально–виховного процесу, розкрито механізм їх реалізації. Авторами досвідів подано розробки уроків, що ілюструють вирішення проблеми, над якою працює вчитель.

На вимогу часу одним із завдань було презентувати свій власний сайт, блог, на якому учасники розмістили навчальні, методичні та (або) інші авторські розробки, які відображають інноваційний досвід роботи й демонструють якість подання навчальної інформації в мережі Інтернет

Конкурс відбувався у три тури. Перший – заочний – розгляд друкованих матеріалів. У другому турі учасники презентували свій блог (сайт), та працювали над завданнями контрольної роботи. Третій тур - майстер – клас «Я роблю це так…». Учасники представляли використання сучасних інноваційних технологій у навчально – виховному процесі.

За результатами І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2016» переможцями визнано: Шиміну Галину Анатоліївну, вчителя Садової ЗОШ І-ІІІ ступенів, номінація «Математика»; Восколович Олену Сегріївну, вчителя Баришівської ЗОШ І – ІІІ ступенів імені М. Зерова, номінація «Англійська мова»; Баляс Тетяну Миколаївну, вчителя Коржівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, номінація «Історія»; Кравченка Ігоря Івановича, вчителя Семенівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, номінація «Захист Вітчизни».

З метою вдосконалення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами та підвищення її ролі у розвитку професійної компетентності педагогічних працівників у 2015/2016 навчальному році проведено обласний огляд методичних кабінетів навчальних закладів та закладів освіти обласної комунальної власності у номінації «Методичний кабінет ліцею, гімназії, колегіуму, спеціалізованої загальноосвітньої школи».За результатами вивчення документів одним із лауреатів було визнано методичний кабінет Баришівського НВК «Гімназія - ЗОШ І-ІІІ ступенів» (Лепета В.В., заступник директора з навчально – виховної роботи).

Матеріали Баришівського НВК розкривають якість та ефективність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в закладі, описують організаційну структуру науково-методичної роботи, особливості навчального закладу, доцільність та відповідність змісту, форм і методів науково-методичної роботи з педагогічними працівниками, перспективи розвитку науково-методичної роботи в навчальному закладі.

З метою активізації діяльності відділів, управлінь освіти, подальшого розвитку інформаційно-навчального середовища системи освіти регіону та формування інформаційної компетентності освітян, вже третій рік освітні заклади району беруть участь у районному етапі конкурсу-захисту Web-сайтів управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, районного методичного кабінету Баришівської районної ради та навчальних закладів.Переможцями районного етапу та учасниками обласного етапу визначено 5WEB сайтів: ДНЗ «Золотий ключик», Лехнівської, Семенівської ЗОШ І – ІІІ ступенів, Морозівського НВК, ЦПР «Мрія».

Міжнародна діяльність.

Створення умов для формування особистості громадянина України, якому притаманні європейські цінності, демократична культура, громадянська позиція, відпо­ві­даль­­ність та го­тов­ність до активної участі в громадському житті є пріори­тет­ни­ми за­вданнями системи освіти Баришівського району.

Районний методичний кабінет працює у напрямі розширення ділових контактів із урядовими й неурядовими організаціями, як результат – налагоджено співпрацюізміжнародними установами, фондами та фундаціями. Серед них – культурні центри при посольствах: Британська Рада, Гете-Інститут; Міжнародний освітньо-методичний центр PEARSON –Dinternal, представництва зарубіжного видавництва "Macmillan".

З метою залучення освітян до міжнародного співробітництва в закладах освіти району у співпраці з зарубіжними колегами реалізуються 5 міжнародних освітніх програм і проектів, зокрема: Проект «Освіта для стійкого розвитку», Програма «Родинна твердиня» (спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект», Програма Американських рад з міжнародної освіти «Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX)», Програма партнерського об’єднання Баришівка – Пуллах (Німеччина), Україно-швейцарський проект «Підтримка розвитку освіти для демократичного суспільства».

Вчителі німецької мови є членами партнерського об’єднання Баришівка – Пуллах (Німеччина) та беруть участь у проектах та програмах партнерства для учнів району. У 2015 році на партнерському об’єднанні Баришівка – Пуллах (Німеччина) затверджено проект «Вчителі», мета програми – обмін досвіду з питань освіти, налагодження співпраці у сфері менеджменту освітнього закладу, презентація найкращих викладацьких методик Баварії.

З метою залучення освітян до міжнародного співробітництва у закладах освіти району у співпраці з зарубіжними колегами реалізуються 5 міжнародних освітніх програм і проектів, зокрема: Проект «Освіта для стійкого розвитку» - 10 ЗНЗ; Програма «Родинна твердиня» (спільно із Всеукраїнською громадською організацією «Міжнародний шкільний проект» - 1 заклад; Програма Американських рад з міжнародної освіти «Програма обміну майбутніх лідерів (FLEX)» - 3 ЗНЗ; Програма партнерського об’єднання Баришівка – Пуллах (Німеччина) – 23 ЗНЗ, Україно-швейцарський проект «Підтримка розвитку освіти для демократичного суспільства» - 1 ЗНЗ, Українсько – естонський проект «Міксіке в Україні» - 1 ЗНЗ.

2016 - Рік англійської мови

На виконання Указу Президента України від 16.11.2015 № 641/2015 «Про оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 11.02.2016 № 33 «Про затвердження Плану заходів, спрямованих на популяризацію та активізацію вивчення англійської мови в Київській області, на 2016 рік», з метою популяризації та активізації вивчення англійської мови в закладах освіти району, видано наказ УОМС від 17.02.2016 року №58 «Про затвердження заходів в Баришівському районі щодо проведення у 2016 році Року англійської мови».

Питання «Про затвердження заходів у Баришівському районі щодо проведення у 2016 році Року англійської мови» розглядалося на нараді керівників навчальних закладів 25.02.2016 року. Відповідно до п.3.1. наказу розроблено відповідні заходи в усіх навчальних закладах району та проінформовано управління освіти, призначено відповідальних, які звітуються про хід виконання Заходів та висвітлюють їх хід проведення на шкільних сайтах.

11 березня 2016 року відбувся круглий стіл та інструктивно-методична нарада для вчителів англійської мови ЗНЗ району «2016 - Рік англійської мови» на базі Баришівського НВК.

З метою пошуку дітей, які цікавляться вивченням іноземної мови, відбору кращих учнів для участі в районних та обласних заходах, олімпіадах у 2015 року в районі започатковано роботу міжшкільного факультативу «Інтелект» секція «Англійська мова», до якого залучено 15 учнів та секція «Німецька мова – 5 учнів». Секції іноземної філології проводяться на базі Баришівського НВК. Відвідували заняття учні ЗНЗ району, переможці районного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з іноземної мови.

У Семенівській, Лехнівській, Коржівській, Яблуневій ЗОШ І – ІІІ ступенів, Баришівському, Рудницькому, Паришківському, Волошинівському, Селичівському, Гостролуцькому, Перемозькому, Бзівському, Подільському, Недрянському,Сезенківському, Селищанському НВК, Баришівській ЗОШ І – ІІІ ступенів ім. М.Зерова відбулися тижні англійської мови. Протягом, яких організовано проведення квестів, брейн-рингів, флеш-мобів, музичних програм, інсценування англійських казок, конкурсів малюнків, конкурс на краще декламування англійської поезії.

Створено рубрики «Рік англійської мови» на веб-сайтах управліннях освіти, молоді, спорту Баришівської РДА, районного методичного кабінету, шкільних сайтах ЗНЗ району для розміщення інформаційних та навчальних матеріалів з англійської мови. 11 вчителів англійської мови мають власні блоги.

У ДНЗ «Золотий ключик», ДНЗ «Теремок» та ЦПР «Мрія» організовано роботу гуртків з вивчення англійської мови для вихованців дошкільних та позашкільного закладів.

Заходи спрямовані на популяризацію англійської мови широко висвітлюються в місцевих засобах масової інформації.

Організація літніх мовних таборів у 2015 році.

У червні 2016 році організованороботу літніх мовних таборів на базі Баришівського НВК (30 учнів) та Баришівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (25 учнів), Семенівської ЗОШ І – ІІІ ступенів (20 учнів). До роботи в таборах було залучено 12 вчителів, студенти IV курсу Київського лінгвістичного університету, волонтер з Англії. У літніх мовних таборах передбачено харчування за кошти місцевого бюджету. Районний методичний кабінет Баришівської районної ради здійснює науково – методичний супровід організації літніх мовних таборів. Розроблені методичні рекомендації щодо формату, змісту та практичного наповнення роботи мовних таборів «Методичні рекомендації щодо організації діяльності в літніх мовних таборах/ загонах у 2015/2016 н.р.», які оприлюднені на сайті РМК. Вчитель англійської мови Баришівського НВК Шклярук Н.Г. взяла участь у обласному навчальному тренінгу для вчителів англійської мови 26-27 квітняу КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти» за участю волонтерів Корпусу Миру США в Україні. 03 червня 2016 року відбувся тренінг для вчителів іноземних мов, які будуть працювати в мовних таборах. В інших навчальних закладах протягом літніх таборів із денним перебуванням були заплановані проведення «Дня англійської мови».

Зовнішнє незалежне оцінювання

З 2008 року загальнодержавною формою вступних випробувань є зовнішнє незалежне оцінювання. Основними принципами, на яких базується система зовнішнього незалежного оцінювання є прозорість, об’єктивність, неупередженість та рівні умови для усіх абітурієнтів. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 № 923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання проводилося із05 травня до 10 липня 2016 року. Кожен учасник міг обрати та скласти не більше чотирьох предметних тестів із переліку: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, російська мова, французька мова. Обов’язковими визначалися наступні предмети: українська мова і література (українська мова), математика або історія України (період ХХ – почато ХХІ ст.), відповідно результати з цих предметів були зараховані як результати державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої освіти для випускників 2016 року. У 2016 році Баришівський НВК «гімназія – загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів» відповідно до спільного наказу ДОН КОДА та КРЦОЯО від 06.03.2015 року № 69/8 визначено пунктом тестування. Для якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті тестування до роботи було зареєстровано близько 100 осіб з шістнадцяти закладів та установ освіти району. Усі залучені особи до проведення ЗНО пройшли навчання за 6 – ти годинною програмою та отримали відповідні сертифікати. Напередодні кожного тестування для персоналу пункту було організовано інструктивні наради.

Виступили:

1. Маярчук Світлана Григорівна, член науково – методичної ради РМК, методист, яка сказала що одним із пріоритетних напрямів державної освітньої політики є турбота про обдаровану і талановиту молодь, її творчий потенціал, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток.

Аналіз результатів роботи визначив тенденцію покращення щодо результативності участі школярів в обласному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, олімпіад та інших інтелектуальних змагань.

За умов реформування системи національної освіти, піднесення ролі інтелектуальної та творчої особистості в суспільстві актуальною є система роботи з обдарованими дітьми. Перспективним шляхом її розв’язання стала організація такого педагогічного процесу, який започаткував методику пошуку та відбору обдарованих учнів і створив умови для розвитку їхнього природного творчого потенціалу.

Обдарованість є одним із факторів економічного розвитку України в умовах переходу її до нових відносин.

Суспільство потребує неординарних творчих особистостей. Раннє виявлення, навчання й виховання обдарованих і талановитих дітей є одним із головних завдань удосконалення системи освіти.

Виявлення обдарованих дітей – це тривалий процес.

Дуже важливо саме в навчальному закладі знайти тих, хто цікавиться різними галузями науки, допомогти їм втілити в життя їхні плани та мрії, вивести на шлях пошуку, створити умови для розкриття природних обдарувань.

Для реалізації цих завдань у районі створено цільову комплексну програму «Обдарована дитина» на 2015/2016 роки, метою якої є створення системи пошуку, розвитку й педагогічної підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді. Програма покликана стимулювати творче самовдосконалення дітей та молоді, забезпечити самореалізацію особистості у сучасному суспільстві.

З метою створення умов для виявлення, підтримки й підготовки вчителів до взаємодії з обдарованими дітьми для ефективного розвитку інтелектуального й творчого потенціалу цих учнів уже третій рік працюємо за проектом «Підготовка педагогів до роботи з обдарованими дітьми».

Районним методичним кабінетом скоординовано роботу та включено до планів проведення науково-практичних семінарів, семінарів-практикумів, круглих столів розгляд питань щодо організації роботи фахових відділень та секцій Наукових товариств учнів МАН. До участі в роботі вищеназваних заходів залучалися юні науковці, що досягли позитивних результатів у своїх дослідженнях (Баришівського, Морозівського, Перемозького, Ярешківського, Лукашівського, Волошинівського НВК, Лехнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Баришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. М. Зерова, ЦПР « Мрія»).

Продовжує роботу постійно-діючий семінар для керівників Наукових товариств учнів (НТУ) МАН, зміст якого направлений на надання можливостей для здобуття вчителем потрібних знань про структуру, рівні, етапи розвитку системи роботи як індивідуальної педагогічної технології.

Підготовлено до друку матеріали з досвіду роботи вчителів, що досягли результативності у підготовці призерів олімпіад, інтелектуальних та творчих конкурсів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

Поповнено районний інформаційно-ресурсний банк вчителів, що системно працюють з обдарованими дітьми та мають результати на обласному та всеукраїнському етапах (32 проти 24 минулого року):

Баришівський НВК (8), Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.Зерова (6) Лукашівський НВК (4), Морозівський НВК (3), Волошинівський НВК, (2), Ярешківський, Коржівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Садова, Лехнівська, Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів (по1).

2. Предко Н.Д., член науково – методичної ради, методист РМК, яка сказала, що комп’ютеризація та інформатизація освіти в районі - це системний та цілеспрямований процес.

Управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, районним методичним кабінетом Баришівської районної ради сплановано та проведено відповідну роботу за напрямами:

- забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою та їх підключення до мережі Інтернет;

- підготовка педагогічних працівників до оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ) та використання ІКТ у навчально-виховному процесі на базі навчальних закладів, методичного кабінету;

- організація дистанційного навчання педагогічних кадрів;

- участь у реалізації проектів:

- Intel® «Навчання для майбутнього»;

- навчальних курсів «Основи Веб-дизайну», «Основи комп’ютерної графіки», «Основи комп’ютерних презентацій»;

- проведення Міжнародного конкурсу з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер».

Загальна кількість комп’ютерів у районі складає 313 одиниць. У навчальному процесі використовується 230 комп’ютерів, з них у кабінетах інформатики – 194 комп’ютери; у навчальних кабінетах з інших предметів – 36 комп’ютерів.

У 14 (61%) загальноосвітніх навчальних закладах шкільні бібліотеки оснащені комп’ютерною технікою для ведення бібліотечного фонду.

З метою вільного доступу педагогічних працівників до електронних ресурсів у методичних кабінетах освітніх закладів обладнані комп’ютерною технікою 26 робочих місць.

57 персональних комп’ютерів використовується в управлінсько-господарській діяльності.

На сьогоднішній день число комп’ютерів, які використовуються в навчальному процесі, відповідає:

- по місту 22 учні на 1 комп’ютер;

- по селу 8 учнів на 1 комп’ютер.

Обладнано й паспортизовано 24 комп’ютерні класи згідно вимог Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів.

На сьогодні інформаційно-комунікаційні технології стали неодмінним інструментом і в роботі адміністрацій, і в роботі педагогічних працівників ряду закладів району.

Поширеною практикою є використання мультимедійних засобів під час проведення заходів різного рівня, що стосується розвитку освіти, засідання методичних об’єднань, педагогічних рад, батьківських зборів, тощо.

З метою розширення освітнього простору та виходу за рамки класно-урочної системи в цьому навчальному році ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з чотирьох предметів (інформатика, інформаційні технології, економіка, географія) було проведено в режимі on-line на базі Баришівського НВК.

У зв’язку з впровадженням нових Державних стандартів та нових навчальних програм з інформатики у 2-х і 5-х класах (з 2013/2014 н.р.) та оновлення застарілої техніки для забезпечення потреби загальноосвітніх навчальних закладів у навчальних комп’ютерних комплексах необхідно додатково 18 НКК (143 комп’ютери). Із загальної кількості комп’ютерів, які застосовуються у навчальному процесі 237 (76%) встановлені понад 5 років. Навчальні комп’ютерні комплекси Садової ЗОШ І-ІІІ ступенів (11 комп’ютерів) та Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (6 комп’ютерів) встановлені у 2006 році, застарілі та потребують модернізації та оновлення. Оновлення навчальних комп’ютерних комплексів здійснено у Морозівському НВК (10 комп’ютерів) у 2012 році, у Баришівській ЗОШ І-ІІІ ступенів ім.. М. Зерова (11 комп’ютерів) у 2012 році, Селичівський НВК (10 комп’ютерів) у 2014 році, Ярешківський НВК (5 комп’ютерів) у 2015 році.

У І кварталі 2015 року надійшло 5 окремих ПК у Ярешківський НВК.

Усі 8 дошкільних навчальних заклади (ДНЗ), які не входять до складу НВО та НВК мають комп’ютерну техніку (11 комп’ютерів), що становить 100% від загальної кількості ДНЗ.

У трьох позашкільних навчальних закладах (ПНЗ) нараховується 37 комп’ютерів: ДЮСШ – 3 комп’ютери, ЦПР «Мрія» - 16 комп’ютерів, МНВК – 19 комп’ютерів.

До всесвітньої мережі Інтернет за допомогою фірм-провайдерів під’єднанні всі освітні заклади. З них швидкісний доступ до мережі Інтернет мають 1 і більше мБіт/с 17 (50%) навчальних закладів. Основною причиною є велика відстань від вишки провайдера, що ускладнює сприйняття сигналу.

У навчальних закладах використовують ліцензійне програмне забезпечення, оскільки всі навчальні комп’ютерні комплекси отримані з необхідним програмним забезпеченням.

Вирішена проблема з фільтрацією несумісного з освітнім та навчальним процесом контенту. На всіх навчальних комп’ютерних комплексах встановлені безкоштовні програми-фільтри «Інтернет Цензор».

Управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації, районний методичний кабінет Баришівської районної ради, усі 34 навчальні заклади району мають власні веб-сайти, створені з використанням сучасних Інтернет-ресурсів. Районним методичним кабінетом постійно надаються рекомендації щодо розміщення посилань на сайти навчальних закладів, що часто відвідуються освітянами.

Проведений контекстний аналіз офіційних веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів показав, що традиційними для сайтів є такі розділи «Новини», «Історія закладу», «Сторінка для батьків», «Педагогічний колектив», «Інформація про заклад», «Галерея», «Наша гордість», «Національно-патріотичне виховання юного покоління», «Корисні посилання», «Бібліотека», форум.

Регулярно розміщуються новини із життя закладів в рубриці «Новини» на сайтах усіх загальноосвітніх навчальних закладах.

Покращилося висвітлення методичної роботи, на сайтах частіше почали розміщуватися методичні напрацювання педагогічних працівників.

У березні 2016 року відбувся конкурс веб-сайтів, у якому взяли участь 5 навчальних закладів району. Переможцями конкурсу стали сайти Лехнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Морозівського НВК, Семенівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ДНЗ «Золотий ключик», ЦПР «Мрія», які були подані на участь в обласному етапі конкурсу.

З метою удосконалення системи підвищення кваліфікації освітян у сфері впровадження ІКТ активно розвивається дистанційна форма курсового навчання педагогів. Протягом 2015/2016 навчального року курси підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання пройшли 13 педагогічних працівники у порівнянні з 23 у 2014/2015 навчальному році.

У минулому 2015/2016 навчальному році на базі 5 навчальних закладів організовано роботу з реалізації програми Intel® «Навчання для майбутнього». 13 педагогічних працівників успішно завершили 64 - годинний курс за даною програмою і отримали відповідні сертифікати.

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер» проводиться серед учнів з метою популяризації і поглиблення знань з інформатики, інформаційних та комп’ютерних технологій, поширення і впровадження національних освітніх технологій за кордоном, аналізу та впровадження сучасних прогресивних освітніх зарубіжних технологій в Україні. У 2015/2016 навчальному році у конкурсі взяли участь 156 учнів із 9 навчальних закладів.

У подальшому необхідно:

- передбачити введення посади спеціаліста з обслуговування комп’ютерної техніки у загальноосвітніх навчальних закладах;

- створити технічні умови для забезпечення всіх навчальних закладів швидкісним Інтернетом для створення сучасної технологічної інфраструктури;

- передбачити фінансування виконання робіт по ремонту, списанню й утилізацію застарілої комп’ютерної техніки.

3. Кушнір Г.Д., член науково – методичної ради, методист РМК, яка сказала, що впродовж 2015/2016 навчального року підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти здійснювалося за різними формами та технологіями на базі КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». Навчанням було охоплено 144 педагогічних працівники, проти плану 131. Курси підвищення фахової кваліфікації виконано на 109,9%.

За очною формою навчалися - 55 педагогів, з них на курсах з визначеної проблеми - 17, за очно – заочною формою навчалися 17 педагогів, на короткотермінових курсах - 3, дистанційно – 13.

У районі широко практикуються пролонговані виїзні курси для педагогічних працівників різних фахів та кваліфікаційних категорій. У цьому навчальному році такі курси було організовано для 32 учителів початкових класів, 18 педагогів, які викладають предмет художня культура. На короткотермінових виїзних курсах з проблеми «Використання тренінгових технологій навчання при вивченні предмета основи здоров’я» навчалися 21 педагог і отримали відповідні сертифікати.

У серпні 2016 року в районі організовано виїзні курси для вчителів початкових класів (27 чол.), керівників гуртків (20 чол.) та учителів, які працюють з учнями з особливими потребами (52 чол.).

При моніторингу якості післядипломної освіти виявлено, що педагогічні працівники району на 97% отримали фахову допомогу. З – поміж ключових питань курсового навчання педагоги виділили – сучасні педагогічні технології та їх практичне використання в процесі викладання предмету, методичні аспекти використання комп’ютерних технологій, хмарні сервіси в освіті, формування громадянських якостей учнів, система роботи з обдарованими та учнями з особливими освітніми потребами, основи предметної тестології. Їх актуальність зумовлена важливістю підготовки учителя до реалізації завдань поставлених новим Державним стандартом – створення компетентнісно орієнтованої освіти.

Ухвалили:

1. Роботу районного методичного кабінету за 2015/2016 навчальний рік вважати задовільною.

2. Здійснювати моніторинг якості освіти в закладах освіти району.

Протягом року

3. Постійно координувати і проводити науково-методичний супровід дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладах освіти району.

Протягом року

4. Постійно працювати з педагогічними працівниками для підготовки їх до роботи за новим Державним стандартом.

Протягом року

5. Продовжити розвиток та підтримку системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю; різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації особистості, створення умов для розвитку обдарованих дітей та молоді.

Протягом року

6.Згідно плану роботи РМК скласти графік роботи методичних заходів, що проводяться в закладах освіти району.

До 01.10.2016

7. Забезпечити організацію та якісне проведення районних науково-методичних заходів, що передбачені річним планом роботи РМК.

Протягом 2016 / 2017 н.р.

8. Забезпечити участь педагогів району в обласних науково-методичних заходах.

Протягом 2016 /2017 н.р.

9. Згідно плану роботи РМК забезпечити своєчасне проходження фахових курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками за різними формами навчання відповідно до запитів та потреб.

Протягом 2016 /2017 н.р.

ІІ. Слухали: Загорулько О.В., голову науково-методичної ради РМК, яка презентувала план роботи районного методичного кабінету на 2016/2017 навчальний рік. Вона сказала, що план роботи – це спільна велика робота методистів РМК, який складено згідно запитів педагогів району. До уваги були взяті також Всеукраїнські конкурси фахової майстерності та обласні конкурси. Включено додатком план роботи районної ПМПК та бібліотеки РМК.

Виступили:

1. Гаркавенко Н.О., член науково-методичної ради РМК, яка сказала, що план роботи РМК містить великий потенціал професійного росту педагогів району. Він передбачає різні форми роботи. Кожен розділ продумано. Вона запропонувала план РМК затвердити.

2. Самаєва Р.П., член науково – методичної ради, яка сказала, що на серпневих засіданнях районних методичних об’єднань вчителі були ознайомлені з планами районних методичних об’єднань, шкіл передового педагогічного досвіду, шкіл малодосвідчених та молодих педагогів, творчих груп, творчих пар, майстер – класу. Були враховані всі побажання педагогів про зміст та теоретичне навантаження семінарів, шкіл ППД, ШМВ. Даний план відповідає всім вимогам часу і стане дієвим в професійному розвитку педагогічних кадрів.

3. Бойко О.М., член науково-методичної ради РМК, методист РМК, яка сказала, що план РМК на сьогодні – це велика робота кожного методиста. Це колективна робота. Вона запропонувала підтримати пропозицію Гаркавенко Н.О.та затвердити план РМК.

Ухвалили:

1.План роботи районного методичного кабінету на 2016/2017 навчальний рік затвердити.

2. Передати до Київського вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» план роботи районного методичного кабінету на погодження.

До 23.09.2016

ІІІ. Слухали. Керівників районних методичних об’єднань, які презентували плани роботи районних методичних об’єднань, шкіл передового педагогічного досвіду, шкіл малодосвідчених та молодих педагогів, творчих груп, творчої пари, майстер – класу.

Ухвалили.

1.Затвердити плани РМО, ШППД, шкіл малодосвідчених та молодих педагогів, творчих груп, творчих пар, майстер – класу на 2016/2017 навчальний рік.

2. Вийти з пропозицією до управління освіти, молоді та спорту Баришівської РДА про доплату керівникам районних методичних об’єднань.

ІУ. Слухали: Загорулько О.В., голову науково-методичної ради РМК, завідувача РМК, яка винесла на обговорення та затвердження проекти положень про районні етапи конкурсів:

1. всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» за визначеними номінаціями;

2. всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» за визначеними номінаціями;

3. обласного конкурсу-захисту WEB-сайтів навчальних закладів;

4. всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу – 2017».

Ухвалили.

1. Затвердити положення про районний етап:

1.1 всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2017» за визначеними номінаціями;

1.2. всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека – 2017» за визначеними номінаціями;

3. обласного конкурсу-захисту WEB-сайтів навчальних закладів;

4. всеукраїнського конкурсу «Інноваційний урок фізичної культури та урок фізичної культури з елементами футболу – 2017».

У. Слухали: методистів районного методичного кабінету про чинні освітні програми для реалізації варіативної складавої робочих навчальних планів, що пропонуються для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році. Виступаючі висвітлювали своє бачення якісної освіти в районі через впровадження різних факультативів, курсів за вибором, гуртків. Для цього вони пропонували програмно – методичне забезпечення, що складається з програм, посібників, навчально-методичних комплексів. При цьому виступаючі опиралися на кадровий потенціал, матеріально – технічну базу ЗНЗ району, традиції.

Ухвалили:

1. Використовувати в роботі для реалізації варіативної складової чинні освітні програми, що пропонуються МОН України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році.

УІ. Слухали: Загорулько О.В., голову науково-методичної ради РМК, завідувача РМК, яка винесла на затвердження проект перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів та якості загальноосвітньої підготовки учнів.

Було внесено пропозицію затвердити цей проект і передати для вивчення, розгляду та погодження на колегію управління освіти , молоді та спорту Баришівської РДА (проект перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів та якості загальноосвітньої підготовки учнів додається).

Ухвалили:

1. Затвердити проект перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів та якості загальноосвітньої підготовки учнів.

2. Передати проект перспективного плану вивчення стану викладання навчальних предметів та якості загальноосвітньої підготовки учнів на розгляд колегії управління освіти , молоді та спорту Баришівської РДА.

Жовтень, 2016

УІІ. Слухали: Загорулько О.В., голову науково – методичної ради РМК, завідувача РМК Баришівської районної ради, яка сказала, що освітня галузь України стоїть на порозі великих змін. Розроблено проект нового базового закону «Про освіту», який визначить основні зміни в дошкільній, загальній середній, професійній, вищій освіті. Міністерством освіти і науки України визначено пріоритетні напрямки освітньої діяльності: дерегуляція і дебюрократизація системи управління освітою у питаннях ліцензування і акредитації вищих, середніх та дошкільних навчальних закладів, спрощено систему ліцензування дошкільних навчальних закладів, прийнято новий санітарно-епідеміологічний регламент для дошкільних та середніх навчальних закладів.

У серпні 2016 року оновлено зміст 13 навчальних програм початкової освіти. Таким змінам передував спільний проект МОН та EdEracom., метою якого є максимально розвантажити програмовий зміст, усунути дублювання, запровадження компетентнісного підходу.

Вперше презентовано Концепцію «Нової української школи» як ідеологію реформи середньої освіти, що почне діяти в 2018 році. Нова українська школа формується з 8 базових компонентів. Основними з яких є новий зміст освіти, умотивований учитель, педагогіка партнерства, орієнтація на потреби учня, децентралізація та ефективне управління школою, справедливий розподіл публічних коштів.

Гостро постало питання модернізації освіти - забезпечення її сучасної якості, побудова ефективної освітньої системи з дієвою економікою та управлінням, яка відповідає запитам сучасного життя та потребам розвитку країни.

Особливу увагу приділяється національно – патріотичному вихованню сучасної молоді. Виховний процес стає невід’ємною складовою всього освітнього процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності. Оскільки 2016 рік ознаменувався 25-ою річницею Незалежності, тому тематика Першого уроку для учнів 5-11 класівстане«Від проголошення незалежності до нової України».

Загалом, ми «маємо запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння якості та доступності освіти, орієнтувати її зміст на компетентності, «перенавчити» вчителів, змінити структуру школи, забезпечити ці перетворення ресурсами. При цьому – зберегти все найкраще, що є в українській школі»,- наголосила Лілія Гриневич.

Загорулько О.В. на слайдах продемонструвала основні базові компоненти проекту Концепції розвитку української школи «Нова школа. Простір освітніх можливостей».

Оксана Володимирівна наголосила, що цей проект потребує обговорення, що є відкритим для всієї громадськості України. Вона запропонувала взяти активну участь у обговоренні та створенні спільного найбільш оптимального продукту «Нова школа. Простір освітніх можливостей», який би задовольняв усіх , а школа стала для учня рідним домом.

Ухвалили:

1. Обговорити проект Концепції розвитку української школи «Нова школа. Простір освітніх можливостей» на шкільних методичних об’єднаннях, педагогічних радах та методичних радах.

Вересень, 2016

2. Взяти участь в обговоренні проекту Концепції розвитку української школи «Нова школа. Простір освітніх можливостей».

Вересень, 2016

УІІІ. Слухали: Загорулько О.В., голову науково – методичної ради, завідувача РМК про підготовлені програми керівників гуртків ЦПР «Мрія», які подані на розгляд науково-методичної ради РМК:

Назва програми

Керівник гуртка

1.

Програма зразкового сучасного танцю «Карнавал»

Козачок

Людмила Володимирівна

2.

Програма народного театру-студії «Пілігрими»

Масюк

Наталія Миколаївна

3.

Програма зразкового фольклорного ансамблю «Світлиця»

Чернецька

Людмила Володимирівна

4.

Програма «Літературна творчість»

Дузь

Тетяна Василівна

5.

Програма

«Школа раннього розвитку»

Гордійчук

Аліна Вікторівна

6.

Програма гуртка «Дитяча хореографія»

Обухова

Олена Вікторівна

7.

Програма дівочого хору

Салюк

Микола Вікторович

8.

Програма гуртка «Пісочна анімація»

Хоменко

Ольга Олексіївна

9.

Навчальна програма студії образотворчого мистецтва

Горобей

Людмила Володимирівна

10.

Програми «Бісерний дивосвіт», «Квілінг», «Рукодільниця»

Нестеренко

Тетяна Яківна

11.

Програма студії образотворчого, декоративно-п1рикладного мистецтва, пісочної анімації «Палітра»

Хоменко

Ольга Олексіївна

12.

Програма гуртка «Художня вишивка»

Ганжа

Лариса Олексіївна

13.

Програма гуртка «Перукарське мистецтво»

Качан

Інна Іванівна

14.

Програма гуртка «Українська народна іграшка»

Дорошенко

Інна Миколаївна

15.

Програма гуртка англійської мови

Грицун

Євген Геннадійович

16.

Програма гуртка англійської мови для наймолодших

Тетера

Аліна Федорівна

18.

Програма гуртка «Юний ерудит»

Анучина

Лариса Володимирівна

19.

Навчальна програма молодіжного клубу

Пащук

Тетяна Григорівна

20

Програма гуртка «Стань творцем свого життя»

Пащук

Тетяна Григорівна

Ухвалили:

1. Схвалити програми керівників гуртків ЦПР «Мрія», які подані на розгляд науково-методичної ради РМК.

ІX. Слухали: Бойко О.М.,члена науково – методичної ради, методиста РМК, яка ознайомила присутніх з нормативно-правовим забезпеченням діяльності початкової школи в 2016-2017 н.р, наголосила, що Інструкція щодо заповнення класного журналу в початкових класах залишається чинною в основній частині (наказ №412 від 8 квітня 2015 року), детальніше зупинилася при обговоренні ключових змін в оновлених навчальних програмах для учнів молодшого шкільного віку та про контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, яке відтепер буде демократичнішим!

З метою ефективної організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2016/2017 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах району

Ухвалили:

1. На засіданні РМО та ШМО вчителів початкових класів розглянути і обговорити :

- Навчальні програми для початкових класів, затверджені наказом МОН України від 05.08.2016 № 948

- Лист МОН України від 09.06.2016 № 1/9-296 «Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2016/2017 навчального року»

- Лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладів»

2. На засіданні ШМО обговорити:

- Зміни в оновлених навчальних програмах в розрізі класів початкової школи

- Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку

- Вересень,2016

3. Вчителям початкових класів:

- Розробити, в довільній формі, календарне планування, враховуючи зміни в Програмах початкової школи

- Передбачати встановлення міжпредметних зв’зків під час інтеграції навчальних предметів (залучення додаткового метеріалу, репродукції, ауді-відеозаписів, музичних творів)

- Розширити діапазон форм організації навчання, методів та способів навчальної взаємодії урочної та позаурочної діяльності

- Оптимізувати навчальний процес на компетентнісних засадах через організацію «Тематичних днів», практикумів, квестів, екскурсій, зустрічей, конкурсів, роботи в групах, командах, перегляду мультфільмів, творчих проектів

- Перевірку навчальних досягнень учнів здійснювати за допомогою різних методів, вибір яких зумовлюється особливостями змісту навчального предмета (завдання різних когнітивних рівнів).

- Мінімізувати використання зошитів з друкованою основою з навчальних предметів усного спрямування, основною метою яких є формування навички практичного виконання цілей («Інформатика», «Я у світі», «Основи здоров’я», «Музичне мистецтво»).

Постійно

ІX. Слухали: методистів РМК, про нові навчальні програми з базових дисциплін, підручники, а також рекомендації Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів у 2016/2017 навчальному році (лист МОН від 17.08.2016 № 1/9-437).

Ухвалили:

1. Керуючись листом МОН від 17.08.2016 № 1/9-437 в ЗНЗ району користуватися новими навчальними програмами з базових дисциплін та підручниками, посібниками, навчально – методичними комплексами рекомендованими Міністерством освіти й науки України для використання у 2016/2017 навчальному році.

Протягом 2016/2017 н.р.

2. Довести до відома педагогічних працівників ЗНЗ району рекомендації Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів у 2016/2017 навчальному році.

Вересень, 2016

3. Використовувати протягом навчального року рекомендації Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів у 2016/2017 навчальному році (лист МОН від 17.08.2016 № 1/9-437)

XІ. Слухали: Предко Н. Д.,члена науково – методичної ради, методиста РМК, яка сказала, що сучасні процеси, які відбуваються у галузі освіти і в діяльності школи як її основної ланки, спрямовані на якісне оновлення навчально-виховного процесу, створення можливостей самореалізації учнів, вчителів, вияву їхніх талантів і обдарувань. Активізація інноваційних освітніх процесів у традиційних загальноосвітніх навчальних закладах є необхідністю для успішної підготовки учня до соціалізації.

У 2015/2016 навчальному році 23 (100%) загальноосвітні навчальні заклади впроваджували у навчально-виховний процес дослідно-експериментальну роботу та інноваційну діяльність. Всього дослідно-експериментальною роботою та інноваційною діяльністю охоплено 1594учні та задіяно 159 вчителів.

Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня реалізувалася з програмою «Психологічні основи забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчальних закладів» на базі Семенівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (науковий керівник програми Карамушка Людмила Миколаївна, член кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор).

Програма реалізується в 1-11 класах закладу. До впровадження програми залучено 18 педагогічних працівників та 122 учні. У ході реалізації програми проведено психологічні дослідження та тренінгові заняття педагогічних працівників, учнів та батьків із проблеми забезпечення організаційного розвитку та формування інноваційної організаційної культури навчального закладу. Підготовлено методичну розробку «Співпраця школи та сім’ї у навчально-виховному процесі молодших школярів» (автор Закомірна О.О., класовод 2 класу) для публікації в науковому посібнику «Психологічні основи забезпеченя організаційного розвитку та формування інноваційної організації культуриних навчальних закладів».

Інноваційна діяльнсть здійснюється за 12 проектами та програмами (з 20 рекомендованих), що становлять 60%.

Інноваційна діяльність з освітньої програми Інтел «Навчання для майбутнього» здійснювалася на базі 6 навчальних закладів, де навчалися 13 педагогічних працівників. У 9 загальноосвітніх навчальних закладах (Баришівський НВК. Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.Зерова, Волошинівський НВК, Бзівський НВК, Гостролуцький НВК, Селищанський НВК, Селичівський НВК, Семенівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Яблунева ЗОШ І-ІІІ ступенів) було проведено апробацію навчальної літератури. В апробації задіяно 10 вчителів та 147 учнів. 496 учнів з 7 навчальних закладів (Баришівський НВК, Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.Зерова, Волошинівський НВК, Лукашівський НВК, Морозівський НВК, Перемозький НВК, Сезенківський НВК) охоплено реалізацію програми «Національна мережа шкіл сприяння здоров’ю у рамках міжнародного проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю», яку втілюють 51 педагогічний працівник. 34 педагогічих працівників з 6 загальноосвітніх закладів (Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.Зерова, Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Яблунева ЗОШ І-ІІІ ступенів, Пилипчанський НВК, Рудницький НВК, Селищанський НВК) через реалізацію проектів «Довкілля» (Пилипчанський НВК), «Я- волонтер» (Селищанський НВК), «Міцна родина – міцна держава» (Лехнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Стежки в минуле» та «Мудрі заповіти народів» (Яблунева ЗОШ І-ІІІ ступенів), «Збережемо природу» (Рудницький НВК), «Милосердя» та «Турбота» (Баришівська ЗОШ ІІІ ступенів ім. М.Зерова), впроваджують програму «Школа як осередок розвитку громади», якою охоплено 343 учні.

У реалізації програми «Освіта для стійкого розвитку в дії» за міжнародним проектом для шкільної молоді та дорослих задіяно 13 педагогічних працівників та 211 учнів з 10 навчальних закладів. Учителі Дяченко М.О. (Баришівський НВК) та Кутова А.О. (Баришівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. М.Зерова) працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», за яким навчається 47 учнів перших класів.

Відновилася реалізація програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», яка впроваджується у Недрянському НВК, Ярешківському НВК, та Веселинівському НВК 4 педагогічними працівниками для 33 учнів.

Проект Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» за підтримки Програми «Раннє дитинство» - «Розвиток інклюзивної освіти шляхом використання Індексу інклюзії в Україні, Азейбаржані, Таджикістані та Монголії» реалізується в трьох закладах (Лукашівський НВК, Рудницький НВК, Ярешківський НВК) 7 педагогічними працівниками для 5 учнів.

Реалізуються нові проекти та програми:

проект «Олімпійська освіта в навчально-виховному процесі підростаючого покоління» (1 педагог, 25 учнів)

- на базі Морозівського НВК

- на базі Пилипчанського НВК «Українсько-естонський проект «Міксіке в Україні» (1 педагог, 62 учнів)

- на базі Волошинівського НВК: «Впровадження програми «Культура добросусідства» для дошкільних навчальних закладів» (2 педагоги, 66 учнів).

Розпочали інноваційну діяльність з теми «Еколого-оздоровча робота з дітьми в дошкільному навчальному закладі» дошкільні підрозділи Недрянськоо НВК (1 педагог, 28 дітей) та Селищанського НВК (2 педагоги, 32 дітей).

Щодо проблемних питань інноваційної діяльності у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти:

• ключовими перешкодами у здійсненні (й насамперед - успішній реалізації) інноваційної діяльності є відсутність джерел фінансування;

• інноваційний розвиток освіти часто гальмується неготовністю педагогів і керівників шкіл до сприйняття інноваційної освітньої діяльності;

• недостатність розроблення теоретичних засад експертизи інновацій, брак відповідної науково-методичної літератури, у якій би висвітлювалися єдині вимоги до проведення експерименту чи практичної реалізації проекту.

Ухвалили:

1. Розширити кількість закладів, що беруть участь у інноваційній діяльності та дослідно – експериментальній роботі різного рівня.

2. Провести інструктивно – методичну нараду для керівників інноваційної діяльності та дослідно – експериментальної роботи.

Жовтень, листопад, 2016

3. Забезпечити вчасне інформування та здачу звітності про хід інноваційної діяльності та дослідно – експериментальної роботи до КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти».

Протягом року

4. Здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів району.

Протягом року Голова науково – методичної ради О.В.Загорулько

Секретар Г.Д.Кушнір

Кiлькiсть переглядiв: 2432